Dlaczego z przyjemnością przeczytasz tę książkę?

Bo to nie jest kolejny nudny podręcznik do historii, a fascynująca opowieść o młodych ludziach, dziewczętach i chłopcach, tyle że żyjących ponad sto lat temu, w czasach, kiedy Polski w ogóle nie było na mapach. Była za to w ich sercach i umysłach i to w dużej mierze dzięki nim, my możemy teraz cieszyć się życiem w wolnej Polsce.

To książka o polskim sukcesie. Odzyskanie niepodległości to w ocenie Polaków jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Ważne i radosne. Polacy niepodległość zdobyli odwagą, sprawnością bojową, poświęceniem. Ale też pomysłowością, zaradnością, umiejętnością radzenia sobie w każdej sytuacji. Książka podaje liczne przykłady

W tej książce młodzi ludzie mają głos. Sami opowiadają o swoich przygodach, przeżyciach doświadczeniach i emocjach w pamiętnikach i wspomnieniach, listach, wierszach i opowiadaniach. Młody czytelnik lepiej zrozumie miniony świat, kiedy pozna relacje ludzi podobnych sobie, którzy ten świat tworzyli, i którzy tego świata doświadczyli na własnej skórze.

To dobra książka na szybkie czasy.Mało znaków. Dużo treści. Nie ma tu długich zawiłych wykładów. Są zamknięte w krótkich paragrafach zwięzłe teksty, oszczędne, ale przynoszące wiedzę konieczną do zrozumienia omawianych zagadnień. Teksty nie nudzą, nie zniechęcają a zaciekawiają. Jaka opowieść kryje się w paragrafie zatytułowanym Kij zdobywa karabin, a karabin armatę , a jaka w paragrafie Łzy rosyjskiego pułkownika?