O książce powiedzieli

Chłopcy pracujący na targu w Łodzi, 1916 rok

Książka pt. Bagnet, piórnik, czarny chleb to wspaniała podróż do czasów, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. Dla mnie, jako osoby, która pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą, ma dodatkową wartość. Pomaga zainteresować młodych ludzi historią, losami ich rówieśników. Dzięki książce, to, co działo się 100 lat temu przestaje być abstrakcją, a staje się świadectwem, że w walce o losy kraju każdy może znaleźć swoje miejsce, niezależnie od wieku.

Justyna Dąbrowska
pedagog szkolny; szk. podst. nr 33 w Warszawie

* * *

(…)Każdy rozdział książki został uzupełniony o wspomnienia, listy lub pocztówki uczestników opisywanych wydarzeń. Jest to zdecydowanie najbardziej wartościowa rzecz w całej książce: opisy nastolatków (zarówno chłopców, jak i dziewcząt) uciekających z domu, aby móc walczyć o ojczyznę albo list legionisty do dzieci i żony. Dzięki temu każda strona ma swój unikalny, emocjonalny wydźwięk. Osobiście bardzo urzekło mnie wspomnienie, chłopca, który opisywał głód, jaki zapanował w jego miejscowości i to jak szybko wówczas dzieci musiały dorosnąć.

Książka ta jest wyjątkowa ze względu na swoją formę. Poziomy format A4 (…) pozwala na lepszą prezentację zdjęć, reprodukcji plakatów propagandowych i pocztówek. Między tymi wartościowymi źródłami historycznymi można się natknąć także na pieśni legionistów lub kolorowe ramki, w których zostały wyróżnione ważne informacje. Zatytułowane zostały: „Cenny przedmiot”, „Wczoraj i dziś”, „Scenka z tamtych lat” itd., co stanowi ciekawe urozmaicenie.

Tytuły rozdziałów zostały sformowane w zabawny i zachęcający do przeczytania sposób. Urzekły mnie żółwie, jako zwierzęta towarzyszące żołnierzom i aż się zaśmiałam. Zwróciłam szczególną uwagę na zwierzęta w oddziałach i mam swoją osobistą refleksję: Polska nie może przystępować do żadnej wojny światowej bez niedźwiedzia w armii.

Szkolny Klub Recenzenta

https://www.szkolnyklubrecenzenta.pl/2019/03/bagnet-piornik-czarny-chleb-anna-woosik.html

*  *  *

Bagnet, piórnik, czarny chleb. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległość to książka niezwykle potrzebna, bo na rynku księgarskim brakuje wartościowych publikacji, które by w ciekawy i przystępny sposób przybliżały młodzieży wiedzę o przeszłości.

Przyszłość naszego narodu jest skomplikowana, żeby ją zrozumieć, trzeba poznać wydarzenia i ich uczestników. Trzeba poznać motywy działania przodków, uwarunkowania tych działań, trudności i grożące konsekwencje. Młodym ludziom niewątpliwie bliższe są sprawy ich rówieśników z przeszłości niż dylematy władców czy polityków. Łatwiej zrozumieją historię ukazaną przez pryzmat przeżyć swoich rówieśników, niezależnie od tego, czy żyli oni 50, 100 czy 1000 lat temu. Taki pomysł wykorzystała Pani Anna Wołosik, czyniąc bohaterami, a często też narratorami swojej książki młodych ludzi z początków XX wieku. Ukazanie historii przez pryzmat losów rówieśników pozwoli czytelnikom nie tylko poznać przebieg wydarzeń, ale teżsposób myślenia i motywy działania.

Podkreślę jeszcze dobre pióro Pani Anny Wołosik, które w połączeniu z wiedzą historyczną i znajomością potrzeb odbiorcy daje wartościową publikację. Warto jeszcze dodać, że sposób jej napisania daleki jest od naukowego wykładu, nie ma tu też tonu mentorskiego ani napuszonego stylu. To na pewno zyska jej uznanie w oczach młodzieży.

Fakt,że głównym tematem książki uczyniła Autorka lata wojny i okres odradzania się Polski po ponad wiekowej niewoli powoduje, że wydanie książki wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i mam nadzieję, zostanie zauważona i doceniona, bo w pełni na to zasługuje.

dr Jolanta Załęczny
Muzeum Niepodległości w Warszawie
2 sierpnia 2018 r.