O książce powiedzieli

Chłopcy pracujący na targu w Łodzi, 1916 rok

Bagnet, piórnik, czarny chleb. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległośćto książka niezwykle potrzebna, bo na rynku księgarskim brakuje wartościowych publikacji, które by w ciekawy i przystępny sposób przybliżały młodzieży wiedzę o przeszłości.

Przyszłość naszego narodu jest skomplikowana, żeby ją zrozumieć, trzeba poznać wydarzenia i ich uczestników. Trzeba poznać motywy działania przodków, uwarunkowania tych działań, trudności i grożące konsekwencje. Młodym ludziom niewątpliwie bliższe są sprawy ich rówieśników z przeszłości niż dylematy władców czy polityków. Łatwiej zrozumieją historię ukazaną przez pryzmat przeżyć swoich rówieśników, niezależnie od tego, czy żyli oni 50, 100 czy 1000 lat temu. Taki pomysł wykorzystała Pani Anna Wołosik, czyniąc bohaterami, a często też narratorami swojej książki młodych ludzi z początków XX wieku. Ukazanie historii przez pryzmat losów rówieśników pozwoli czytelnikom nie tylko poznać przebieg wydarzeń, ale teżsposób myślenia i motywy działania.

Podkreślę jeszcze dobre pióro Pani Anny Wołosik, które w połączeniu z wiedzą historyczną i znajomością potrzeb odbiorcy daje wartościową publikację. Warto jeszcze dodać, że sposób jej napisania daleki jest od naukowego wykładu, nie ma tu też tonu mentorskiego ani napuszonego stylu. To na pewno zyska jej uznanie w oczach młodzieży.

Fakt,że głównym tematem książki uczyniła Autorka lata wojny i okres odradzania się Polski po ponad wiekowej niewoli powoduje, że wydanie książki wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i mam nadzieję, zostanie zauważona i doceniona, bo w pełni na to zasługuje.

dr Jolanta Załęczny
Muzeum Niepodległości w Warszawie
2 sierpnia 2018 r.