Rogate dusze

Chłopcy z IV Lwowskiej Drużyny Skautów imienia Szymona Mohorta podczas ćwiczeń, 1912 rok

Młodzi. Niepokorni. Niepogodzeni z okolicznościami. Przyszło im żyć w cudzym, wrogim państwie, pod władzą rosyjską, niemiecką, austriacką. Po powstaniu styczniowym czasy były ciężkie. Ojcowie znosili w milczeniu ucisk polityczny. Oni nie zamierzali. Pytali, dlaczego Polska jest ciągle w niewoli. Przeciwstawienie się uciskowi uważali za swój osobisty obowiązek. Wydawali nielegalne pisma, kolportowali zakazane książki, wstępowali do drużyn harcerskich, organizacji bojowych, sportowych, strzeleckich. Świadomi zagrożeń, hartowali ciało i umysł, szykowali się do walki.

Przeczytaj jak pomogli Polsce wybić się na niepodległość.